przetargi

Komunikat

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie informuje, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej, a komunikacja pomiędzy zamawiającym i wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zapytań oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wejście na platformę możliwe jest poprzez link: https://rtbs-lubin.ezamawiajacy.pl