O firmie

RTBS Sp. z o.o. w Lubinie

DANE SPÓŁKI

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie
ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin

NIP: 692-21-00-486
KRS: 0000041752
REGON: 390632166

Adres korespondencyjny:

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie
ul. M. Konopnickiej 5
59-300 Lubin

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie - 02 8669 0001 0311 5967 2000 0001

ZARZĄD Spółki

Tomasz Jeger - Prezes Zarządu

Historia Spółki

Dnia 15.06.1998 r. Rada Miejska w Lubinie podjęła Uchwałę Nr LXII/299/98 w sprawie utworzenia Spółki z o.o. o nazwie Lubińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Akt Założycielski Spółki został zawarty w dniu 10.07.1998 r.

W związku z przystąpieniem do Spółki Gminy Rudna, Lubińskie TBS zostało przekształcone w dniu 30.05.2001 r. w Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przepisów kodeksu spółek handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego.

Zadaniem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb lokalowych mieszkańców regionu poprzez budowę mieszkań na wynajem (TBS) oraz mieszkań własnościowych (działalność deweloperska). Ponadto Spółka zarządza i administruje nieruchomościami.

RTBS Sp. z o.o. w Lubinie jest członkiem:

  • Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej TBS - od 1998 r.

  • Związku Pracodawców Ziemi Lubińskiej - od 2003 r.